Vytautas mineral SPA vidaus tvarkos taisyklės

 1. Į sveikatingumo ir poilsio kompleksą „Vytautas mineral SPA“ atvykęs svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 2. Svečiui (-iams) atvykus į „Vytautas mineral SPA“ jam yra pateikiama svečio kortelė, kurioje būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis
 3. Individualių svečių atvykimas į „Vytautas mineral SPA“ nuo 15:00 val., išvykimas iki 12:00 val.
 4. Vytautas mineral SPA“ administratorius, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją  – grąžina asmens dokumentą svečiui.
 5. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių).
 6. Fiziniai asmenys atsiskaityti gali grynaisiais pinigais (EUR) arba banko kreditinėmis kortelėmis.
 7. „Vytautas mineral SPA“ svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta jį lydinčiam asmeniui (-ims).
 8. „Vytautas mineral SPA“ svečiai, gyvenantys „Vytautas mineral SPA“ trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
 9. „Vytautas mineral SPA“ svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė Viešbutyje pratęsiama iki 18 val.) už papildomą mokestį (50 procentų kambario paros kainos).
 10. Svečiui, sumokėjusiam už „Vytautas mineral SPA“ teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš „Vytautas mineral SPA“ anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.
 11. Svečiui neatvykus yra imamas mokestis už „Vytautas mineral SPA“ numerio faktinę prastovą.
 12. Svečių lankytojai, pasiliekantys „Vytautas mineral SPA“ numeryje (-iuose) po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į „Vytautas mineral SPA“, pateikdami galiojančius asmens dokumentus ir sumokėti už apgyvendinimą.
 13. Viešbutis dirba kasdien, 24 valandas per parą.
 14. Svečiai su gyvūnais turi įspėti administraciją iš anksto ir gyvūno šeimininkas turi įrodyti (pateikdamas gyvūno pasą), kad gyvūnas nėra agresyvus ir negali pakenkti kitiems „Vytautas mineral SPA“ svečiams (už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis).
 15. Viešbutis pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis „Vytautas mineral SPA“ vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.
 16. Dingus „Vytautas mineral SPA“ inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.
 17. Visišką atsakomybę už Viešbutyje gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys.
 18. Už visas paslaugas ir prekes, kurias „Vytautas mineral SPA“ svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Viešbutis turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir/ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
 19. Svečiai vertingus daiktus privalo laikyti kambaryje esančiame seife. Viešbutis neatsako už daiktus, paliktus ne kambario seife.
 20. „Vytautas mineral SPA“ teritorijoje ir patalpose filmuoti ir fotografuoti galima tik gavus raštišką administracijos sutikimą.
 21. Asmenys iki 12 metų po 18 val. į restoraną MOON yra neįleidžiami.
 22. Asmenys iki 12 metų po 20:00 val. į baseino ir pirčių erdvę neįleidžiami.
 23. Lauko terasos darbo laikas nuo 11:00 val. iki 22:00 val.


„VYTAUTAS MINERAL SPA“ DRAUDŽIAMA

 

 1. Stumdyti baldus (be administracijos leidimo).
 2. Laikyti „Vytautas mineral SPA“ kambariuose ir erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas.
 3. Gadinti „Vytautas mineral SPA“ inventorių.
 4. „Vytautas mineral SPA“ kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų, nei „Vytautas mineral SPA“ administratoriui yra nurodoma.
 5. Sugedus „Vytautas mineral SPA“ inventoriui nepranešti apie tai administracijai.
 6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.
 7. Naudotis elektros prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš administracijos ir ji yra iš anksto įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 8. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius, nepranešus iš anksto administracijai.
 9. Laikyti agresyvius gyvūnus, galinčius pakenkti kitiems „Vytautas mineral SPA“ svečiams.
 10. Trukdyti kitiems „Vytautas mineral SPA“ svečiams mėgautis poilsiu.
 11. Viešbutyje ir/ar Viešbučio teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Viešbutyje gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jam (jiems) skiriama bauda – 150,00 Eur ir atlyginami kiti su šiuo įvykių susiję nuostoliai.
 12. Rūkyti „Vytautas mineral SPA“ kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose yra griežtai draudžiama. Bauda – 50 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. „Vytautas mineral SPA“ svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.
 13. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros kambariuose ir „Vytautas mineral SPA“ erdvėse, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą Viešbutyje.
 14. Atsivesti pašalinius asmenis į „Vytautas mineral SPA“ kambarį neinformavus „Vytautas mineral SPA“ administratoriaus.
 15. Įsinešti į „Vytautas mineral SPA“ teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais „Vytautas mineral SPA“ administracija kviečia policiją.
 16. Nesilaikyti „Vytautas mineral SPA“ vidaus bendrųjų taisyklių ir visų LR teisės aktų, kuriais apibrėžiamas asmenų saugumas bei bet kokių kitų potencialių grėsmių užkardymas.


„VYTAUTAS MINERAL SPA“  GYVENANTYS SVEČIAI PRIVALO


 1. Laikytis „Vytautas mineral SPA“ bendrųjų naudojimosi taisyklių
 2. Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).
 3. Išvykstant iš „Vytautas mineral SPA“ paduoti durų raktą „Vytautas mineral SPA“ administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užsakytą kambarį.
 4. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.
 5. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.
 6. Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 7. Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.
 8. Jeigu yra koks nors gedimas „Vytautas mineral SPA“ svečio kambaryje, būtina pranešti „Vytautas mineral SPA“ administratoriui.
 9. „Vytautas mineral SPA“ numerio raktas gali būti išduodamas tik „Vytautas mineral SPA“ svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio raktą, taikoma bauda – 15 eurų.
 10. Svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į Viešbutyje saugomas patalpas.
 11. Ekstremaliu atveju „Vytautas mineral SPA“ svečiai privalo pirmiausia kreiptis į registratūrą tel.: +370 67 50 0656 arba trumpuoju numeriu iš kambario 100.


„VYTAUTAS MINERAL SPA“ SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 

 1. Pusryčiai Viešbutyje pateikiami kasdien nuo 8:00 iki 10:00 (darbo dienomis) ir nuo 8:00 iki 11:00 (savaitgaliais).
 2. „Vytautas mineral SPA“ kambarių tarnyba dirba nuo 8:00 iki 22:00 val.
 3. Gyvenamuose kambariuose rankšluosčiai ir chalatai keičiami kasdien, patalynė kas 3 dienas.
 4. „Vytautas mineral SPA“ personalas, netrukdydamas „Vytautas mineral SPA“ svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
 5. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18° C.
 6. „Vytautas mineral SPA“ administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į „Vytautas mineral SPA“ svečių gyvenamus kambarius.
 7. „Vytautas mineral SPA“ administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus 6 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 8. Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą „Vytautas mineral SPA“ kambaryje ar „Vytautas mineral SPA“ erdvėse.
 9. „Vytautas mineral SPA“ svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), „Vytautas mineral SPA“ administracija pasilieka teisę iškeldinti svečią, negrąžinant jo sumokėtų pinigų. Esant reikalui, „Vytautas mineral SPA“ administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 10. Jūsų saugumui „Vytautas mineral SPA“ bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.


PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

 

 1. „Vytautas mineral SPA“ administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 2. „Vytautas mineral SPA“ svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.
Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Privatumo politika.
Sutinku