Vytautas mineral SPA vidaus tvarkos taisyklės

VYTAUTAS MINERAL SPA TAISYKLĖS

 1. Į sveikatingumo ir poilsio kompleksą „Vytautas mineral SPA“ atvykęs svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 2. Svečiui (-iams) atvykus į „Vytautas mineral SPA“ jam yra pateikiama svečio kortelė, kurioje būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis
 3. Individualių svečių atvykimas į „Vytautas mineral SPA“ nuo 15:00 val., išvykimas iki 12:00 val.
 4. Vytautas mineral SPA“ administratorius, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją  – grąžina asmens dokumentą svečiui.
 5. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių).
 6. Fiziniai asmenys atsiskaityti gali grynaisiais pinigais (EUR) arba banko kreditinėmis kortelėmis.
 7. „Vytautas mineral SPA“ svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta jį lydinčiam asmeniui (-ims).
 8. „Vytautas mineral SPA“ svečiai, gyvenantys „Vytautas mineral SPA“ trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
 9. „Vytautas mineral SPA“ svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė Viešbutyje pratęsiama iki 18 val.) už papildomą mokestį (50 procentų kambario paros kainos).
 10. Svečiui, sumokėjusiam už „Vytautas mineral SPA“ teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš „Vytautas mineral SPA“ anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.
 11. Svečiui neatvykus yra imamas mokestis už „Vytautas mineral SPA“ numerio faktinę prastovą.
 12. Svečių lankytojai, pasiliekantys „Vytautas mineral SPA“ numeryje (-iuose) po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į „Vytautas mineral SPA“, pateikdami galiojančius asmens dokumentus ir sumokėti už apgyvendinimą.
 13. Viešbutis dirba kasdien, 24 valandas per parą.
 14. Svečiai su gyvūnais nepriimami.
 15. Viešbutis pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis „Vytautas mineral SPA“ vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.
 16. Dingus „Vytautas mineral SPA“ inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.
 17. Visišką atsakomybę už Viešbutyje gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys.
 18. Už visas paslaugas ir prekes, kurias „Vytautas mineral SPA“ svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Viešbutis turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir/ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
 19. Svečiai vertingus daiktus privalo laikyti kambaryje esančiame seife. Viešbutis neatsako už daiktus, paliktus ne kambario seife.
 20. „Vytautas mineral SPA“ teritorijoje ir patalpose filmuoti ir fotografuoti galima tik gavus raštišką administracijos sutikimą.
 21. Asmenys iki 12 metų po 18 val. į restoraną MOON yra neįleidžiami.
 22. Asmenys iki 12 metų po 20:00 val. į baseino ir pirčių erdvę neįleidžiami.
 23. Lauko terasos darbo laikas nuo 11:00 val. iki 22:00 val.

VYTAUTAS MINERAL SPA DRAUDŽIAMA

 1. Stumdyti baldus (be administracijos leidimo).
 2. Laikyti „Vytautas mineral SPA“ kambariuose ir erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas.
 3. Gadinti „Vytautas mineral SPA“ inventorių.
 4. „Vytautas mineral SPA“ kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų, nei „Vytautas mineral SPA“ administratoriui yra nurodoma.
 5. Sugedus „Vytautas mineral SPA“ inventoriui nepranešti apie tai administracijai.
 6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.
 7. Naudotis elektros prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš administracijos ir ji yra iš anksto įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 8. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius.
 9. Laikyti dviračius, paspirtukus bei kitas transpoto priemones.
 10. Trukdyti kitiems „Vytautas mineral SPA“ svečiams mėgautis poilsiu.
 11. Viešbutyje ir/ar Viešbučio teritorijoje svečiui (-iams) nuo 24:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Viešbutyje gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jam (jiems) skiriama bauda – 150,00 Eur ir atlyginami kiti su šiuo įvykių susiję nuostoliai.
 12. Rūkyti „Vytautas mineral SPA“ kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose yra griežtai draudžiama. Bauda – 50 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. „Vytautas mineral SPA“ svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.
 13. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros kambariuose ir „Vytautas mineral SPA“ erdvėse, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą Viešbutyje.
 14. Atsivesti pašalinius asmenis į „Vytautas mineral SPA“ kambarį neinformavus „Vytautas mineral SPA“ administratoriaus.
 15. Įsinešti į „Vytautas mineral SPA“ teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais „Vytautas mineral SPA“ administracija kviečia policiją.
 16. Nesilaikyti „Vytautas mineral SPA“ vidaus bendrųjų taisyklių ir visų LR teisės aktų, kuriais apibrėžiamas asmenų saugumas bei bet kokių kitų potencialių grėsmių užkardymas.

VYTAUTAS MINERAL SPA  GYVENANTYS SVEČIAI PRIVALO

 1. Laikytis „Vytautas mineral SPA“ bendrųjų naudojimosi taisyklių
 2. Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).
 3. Išvykstant iš „Vytautas mineral SPA“ paduoti durų raktą „Vytautas mineral SPA“ administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užsakytą kambarį.
 4. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.
 5. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.
 6. Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 7. Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.
 8. Jeigu yra koks nors gedimas „Vytautas mineral SPA“ svečio kambaryje, būtina pranešti „Vytautas mineral SPA“ administratoriui.
 9. „Vytautas mineral SPA“ numerio raktas gali būti išduodamas tik „Vytautas mineral SPA“ svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio raktą, taikoma bauda – 15 eurų.
 10. Svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į Viešbutyje saugomas patalpas.
 11. Ekstremaliu atveju „Vytautas mineral SPA“ svečiai privalo pirmiausia kreiptis į registratūrą tel.: +370 67 50 0656 arba trumpuoju numeriu iš kambario 100.

VYTAUTAS MINERAL SPA SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 1. Pusryčiai Viešbutyje pateikiami kasdien nuo 8:00 iki 11:00 (darbo dienomis) ir nuo 8:00 iki 11:00 (savaitgaliais).
 2. „Vytautas mineral SPA“ kambarių tarnyba dirba nuo 8:00 iki 22:00 val.
 3. Gyvenamuose kambariuose rankšluosčiai ir chalatai keičiami kasdien, patalynė kas 3 dienas.
 4. „Vytautas mineral SPA“ personalas, netrukdydamas „Vytautas mineral SPA“ svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
 5. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18° C.
 6. „Vytautas mineral SPA“ administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į „Vytautas mineral SPA“ svečių gyvenamus kambarius.
 7. „Vytautas mineral SPA“ administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus vienam mėnesiui, realizuojami nustatyta tvarka.
 8. Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą „Vytautas mineral SPA“ kambaryje ar „Vytautas mineral SPA“ erdvėse.
 9. „Vytautas mineral SPA“ svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), „Vytautas mineral SPA“ administracija pasilieka teisę iškeldinti svečią, negrąžinant jo sumokėtų pinigų. Esant reikalui, „Vytautas mineral SPA“ administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 10. Jūsų saugumui „Vytautas mineral SPA“ bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

 1.  „Vytautas mineral SPA“ administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 2. „Vytautas mineral SPA“ svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.

BASEINŲ IR PIRČIŲ ERDVĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios Baseinų ir pirčių erdvės vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos visiems UAB „SPA Birštonas“ valdomos „Vytautas Mineral SPA“ baseinų ir pirčių erdvės svečiams,  nepriklausomai nuo jų amžiaus. Svečias, eidamas į baseinų ir pirčių erdvę, privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis ir, naudodamasis baseinų bei pirčių paslaugomis, jų laikytis.

„Vytautas mineral SPA“ baseinų bei pirčių lankytojai,  ne viešbučio svečiai, privalo su savimi turėti bei pateikti galiojantį asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Taip pat, SPA centro registratūroje užpildyti sutikimo formą, kurioje privalo nurodyti savo asmens dokumento numerį  ir patvirtinti, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis. Už taisyklių pažeidimą svečiui gali būti taikoma sutartinė atsakomybė. 

SVEČIO PAREIGOS

 1. Į persirengimo patalpas eiti tik specialia priemone – antbačiais – nuo galimo purvo apsaugota avaline.
 2. Nuo 20 val. baseino ir pirčių erdvėje gali lankytis tik vyresni nei 12 m. amžiaus asmenys.
 3. Personalas turi teisę mandagiai paprašyti tėvų/globėjų, kad po 20 val. jaunesni nei 12 m. amžiaus asmenys paliktų baseino bei pirčių erdvę.
 4. Maudymosi aprangos džiovykle naudotis tiksliai, kaip nurodyta instrukcijoje.
 5. Chalatus ir rankšluosčius kabinti jiems skirtoje vietoje – ant pakabų.
 6. Išeinant iš baseino chalatus ir rankšluosčius palikti persirengimo patalpose esančiose dėžėse.
 7. Svečiai iki 18 metų į baseinų ir pirčių erdvę įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų.
 8. Lauko drabužius svečias privalo palikti pirmame aukšte prie viešbučio registratūros esančioje drabužinėje, o kitus drabužius – persirengimo patalpose (vyrų ar moterų rūbinėse).
 9. Prieš apsilankydamas baseino ir pirčių erdvėje, svečias už paslaugas privalo susimokėti SPA registratūroje.
 10. Baseino ir pirčių erdvėje draudžiama lankytis nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvaigusiems asmenims dėl jų pačių ar kitų asmenų saugumo. Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baseino personalas turi teisę be sumokėto įėjimo mokesčio kompensacijos išprašyti iš baseinų ir pirčių erdvės.
 11. Personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.
 12. Negalią turintis svečias, kuriam dėl sveikatos būklės reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali lankytis tik lydimas jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

Svečias baseinų ir pirčių erdvėje privalo:

 1. kruopščiai nusiprausti duše prieš ir po apsilankymo baseine, pirtyje ar sūkurinėje vonioje;
 2. nusiprausęs duše po baseino ar pirties, nusišluostyti dušo kabinoje ir tik tada eiti į persirengimo kambarį;
 3. dėvėti  maudymosi aprangą;
 4. avėti drėgnoje patalpoje tinkamas šlepetes;
 5. prieš eidamas į bet kurią pirtį, prieš tai susipažinti su pirčių naudojimosi taisyklėmis;
 6. poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti rankšluostį;
 7. pajutęs sveikatos sutrikimus, nedelsiant kreiptis į baseino darbuotoją;
 8. kilus gaisrui, nedelsiant palikti baseino bei pirčių erdvės patalpas, vadovaudamasis baseino darbuotojų nurodymais, evakuotis pagal baseinų ir pirčių erdvės patalpų evakavimosi planą;
 9. vasaros sezono metu po apsilankymo lauko pliaže nusiplauti kojas bei avėti švarią avalynę.

Baseinų ir pirčių erdvėje draudžiama:

 1. į baseinus ir pirtis neštis bei naudotis asmeninėmis kosmetikos bei higienos priemonėmis (pvz.: skutimosi, depiliacijos priemonėmis, naudoti kaukes, šveitiklius);
 2. pirtyse naudoti savo užpilus, ekstraktus, kosmetikos priemones ir vantas (50 Eur bauda);
 3. po baseino ir pirčių erdvę nešiotis kėdes, gultus, staliukus;
 4. įsinešti gėrimus bei maistą (50 Eur bauda);
 5. spjaudyti ant grindų ir į vandenį (50 Eur bauda);
 6. pilti į baseinus įvairius skysčius, dėti į vandenį nešvarius daiktus (100 Eur bauda);
 7. rūkyti (50 Eur bauda);
 8. neštis stiklinę tarą į baseinų ir pirčių erdvę;
 9. šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, bėgioti, laipioti įvairiomis konstrukcijomis, triukšmauti, melagingai šauktis pagalbos, ignoruoti baseino prižiūrėtojo perspėjimus (50 Eur bauda);
 10. plaukioti netvarkingai, trukdant kitiems lankytojams;
 11. vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje  (įstaiga pasilieka teisę skirti baudą ar reikalauti padengti dėl baseino darbo sutrikdymo ir valymo padarytą žalą);
 12. šiukšlinti, šlapintis, tuštintis ar kitokiu būdu teršti vandenį, persirengimo patalpą ir kitas baseinų bei pirčių erdves (150-250 Eur bauda);
 13. kramtyti kramtomąją gumą;
 14. neštis ledo gabalėlius iš šaldymo vietos į baseiną ir pirtis bei jais mėtytis;
 15. lankytis sergantiems infekcinėms, virusinėms ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei;
 16. lankytis su gyvūnais;
 17. plaukioti/lipti į vertikalų baseiną be kineziterapeuto priežiūros;
 18. važiuoti su vaikiškais vežimėliais į baseinų ir pirčių erdvę;
 19. užimti gultus bei krėslus paliekant chalatus bei rankšluosčius (ilgiau negu 20 min.).  Personalas turi teisę juos nuimti ir pakabinti ant kabyklos.
 20. svečias, padaręs žalą „Vytautas Mineral SPA“ priklausančiam turtui, svečių turtui ir jų sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai ar negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 21. svečias, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti įspėtas arba jo pareikalauta tuoj pat palikti baseinų ir pirčių zoną, taip pat svečiui gali būti skirta piniginė bauda bei uždrausta lankytis baseinų ir pirčių erdvėje visam laikui.

INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja UAB „SPA Birštono sveikatinimo paslaugos“ (toliau – Bendrovė) informacijos apie paciento sveikatos duomenis, sudarančius asmens sveikatos paslaptį (toliau – informacija apie pacientą), teikimo valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms (toliau – institucijos) tvarką.

2. Informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą (toliau – paciento sutikimas), išskyrus Aprašo 5 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

3. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Bendrovei pateikia raštišką prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal atitinkamų institucijų darbą reglamentuojančius teisės aktus, pasirašytą institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens (toliau – Prašymas), arba su Bendrove sudaro informacijos apie pacientą teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Prašyme ir Sutartyje turi būti nurodomas informacijos apie pacientą gavimo teisinis pagrindas, teisėto tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomos gauti informacijos apie pacientą apimtis ir teikimo būdas.

4. Prie Prašymo, išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus atvejus, turi būti pridėtas paciento sutikimas informaciją apie jį teikti informacijos apie pacientą prašančiai institucijai (paciento sutikimo originalas arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija), atitinkantis šiuos reikalavimus:

4.1. išreikštas rašytine forma (kaip atskiras popieriuje spausdintas (surašytas) ir paciento pasirašytas dokumentas arba jo sudarytas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);

4.2. nurodytas paciento vardas ir pavardė, asmens kodas (jei pacientas asmens kodo neturi – nurodyta paciento gimimo data);

4.3. nurodyta, kokiu tikslu ir kokią konkrečią informaciją apie pacientą pacientas sutinka, kad būtų pateikta informacijos apie pacientą prašančiai institucijai;

4.4. nurodytas paciento sutikimo galiojimo terminas ir paciento teisė savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti.

5. Informacija apie pacientą gali būti suteikta neturint paciento sutikimo:

5.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas pacientas, atliekama jo sveikatos ekspertizė ar pacientas užsiregistruoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

5.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

5.3. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

5.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių

apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

6. Bendrovė turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos arba per Sutartyje nustatytą terminą. Bendrovė informaciją apie paciento buvimą toje sveikatos priežiūros įstaigoje ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kai šios vykdo dingusių asmenų paiešką, pateikia nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą Bendrovės darbo dieną nuo Prašymo gavimo dienos.

7. Bendrovė informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant Prašymo ar Sutarties) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:

7.1. teisėsaugos institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;

7.2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nurodytą Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas prieš vaiką, vaiko nepriežiūra, apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus, būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš gydymo įstaigų ar panašių priežasčių);

7.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

8. Informacija apie pacientą gali būti pateikiama šiais būdais:

8.1. įteikiant institucijos įgaliotam asmeniui, tiesiogiai atvykusiam į Bendrovę ir pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.11. suteikiant informaciją apie pacientą žodžiu ikiteisminio tyrimo įstaigų, kai šios vykdo dingusių asmenų paiešką, įgaliotam asmeniui, tiesiogiai atvykusiam į Bendrovę ir pateikusiam Prašymą bei parodžiusiam pareigūno tarnybinį pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę ir atstovavimą ikiteisminio tyrimo įstaigai;

8.2. siunčiant registruota pašto siunta;

8.3. siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

8.4. jeigu yra galimybė, siunčiant per Bendrovės integruotas informacines sistemas (į sritį, skirtą autentifikuotiems jos naudotojams);

8.5. elektroniniu paštu – tik tokiais atvejais, kai Bendrovė ir institucija, gaunanti informaciją apie pacientą, naudoja dvipusius šifravimo raktus elektroninio pašto ryšio kodavimui (asimetrinis kodavimas);

8.6. siunčiant kitais būdais, užtikrinančiais 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1), nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

9. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.


PACIENTO (JO ATSTOVO) TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus pacientų teisių įgyvendinimui, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas UAB „SPA Birštonas“ bendrovėje (toliau – Bendrovė).

Bendrovės darbuotojai santykiuose su pacientais vadovaujasi medicinos etikos kodeksu, abipusės pagarbos principais, nepriklausomai nuo paciento amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties ar pan.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

4. Šiuo Aprašu privalo vadovautis visi Bendrovės sveikatos priežiūros specialistai.

II SKYRIUS

PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

5. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

5.1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje;

5.3. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

6. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

6.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

6.2. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą;

6.3. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama;

6.4. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama;

6.5. Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija.

7. Teisė į informaciją:

7.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Bendrovėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

7.2. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;

7.3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Bendrovėje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus;

7.4. Šio straipsnio 7.3 dalyje nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

7.5. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba jo atstovas patvirtina tai parašu. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš sveikatos priežiūros įstaigos ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas paciento medicinos dokumentuose arba jeigu paciento atstovas sveikatos priežiūros įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymuose nustatytus reikalavimus;

7.6. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

 8. Teisė nežinoti:

8.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Bendrovėje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

8.2. 8.1 punkte nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

9.Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

9.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose;

9.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Bendrovės vadovas;

9.3. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

9.4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai;

9.5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė privalo padaryti ir išduoti Bendrovės patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

10.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;

10.2. Bendrovėje duomenys apie paciento buvimą Bendrovėje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;

10.3. Visa informacija apie paciento buvimą Bendrovėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

10.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, konfidenciali informacija gali būti teikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba

vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti.

11. Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ypatumai:

11.1. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus;

11.2. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka;

11.3. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai;

11.4. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, sveikatos priežiūros įstaigos privalo nedelsdamos pranešti teisėsaugos institucijoms.

12. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

12.1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

12.2. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

13. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:

13.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas;

13.2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus;

13.3. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Šiose taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis yra įtraukiamas į mokymo procesą;

13.4. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose;

13.5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma.

14. Paciento pareigos:

14.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

14.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais;

14.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Bendrovę ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;

14.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

14.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

14.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. V-171 „Dėl invazinių ir (ar) intervencinių procedūrų, kurios nepažeidžia audinių ir (ar) organų vientisumo ir gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį paciento sveikatai, sąrašo patvirtinimo“ yra nustatyta, kurioms procedūroms sutikimo nereikia;

14.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

14.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.  Savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti Bendrovės darbuotojų, kitų pacientų ir jų artimųjų, gerbti jų teises;

14.9. Pacientas privalo laikytis asmens higienos reikalavimų;

14.10. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei;

14.11. Pacientas privalo laiku sumokėti už suteiktas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kt.) pagal tuo metu galiojančius įkainius.

15. Teisė į žalos atlyginimą:

15.1. Pacientas ir asmuo, kuris buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, nedarbingi tėvai (įtėviai) ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusio paciento vaikas, gimęs po jo mirties, turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos (toliau – žala), atlyginimą. Teisę į neturtinės žalos atlyginimą taip pat turi mirusio paciento darbingi tėvai (įtėviai) ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys. Dėl mirusio paciento ir jo tėvų bei pilnamečių vaikų ryšio artimumo ir glaudumo sprendžia Pacientų sveikatai

padarytos žalos nustatymo komisija (toliau – Komisija) pagal mirusio paciento tėvų (įtėvių) ir pilnamečių vaikų (įvaikių) ar jų atstovo pateiktus duomenis, patvirtinančius paciento ir jo tėvų bei

pilnamečių vaikų ypač artimą ir glaudų ryšį (atsižvelgiant į bendravimo intensyvumą ir rūpinimosi vienas kitu pobūdį).

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Aprašas skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje. Aprašo kopija laikoma registratūroje ir turi būti sudaryta galimybė susipažinti visiems pacientams.

17. Su Aprašu supažindinami visi dirbantys ir naujai įdarbinti Bendrovės sveikatos priežiūros specialistai.

18. Bendrovės darbuotojai turi užtikrinti informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visos kitos asmeninio pobūdžio informacijos konfidencialumą.

19. Už Apraše numatytų reikalavimų nesilaikymą Bendrovės darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Keičiantis Lietuvos Respublikos teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Bendrovėje šis aprašas gali būti peržiūrimas, atnaujinamas ar panaikinamas.


NUOTOLINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS  APRAŠAS  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus nuotolinėms sveikatos priežiūros specialistų konsultacijoms teikiamoms pacientams įstaigoje UAB „SPA Birštono sveikatinimo paslaugos“ (toliau – Įstaiga).

2. Nuotolinė asmens sveikatos priežiūros specialisto konsultacija – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai Aprašo nustatyta tvarka, naudojant nuotolinio ryšio priemones, pacientui teikiama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, sveikatos priežiūros specialistui ir pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu metu. 

3. Įstaigoje nuotoliniu būdu pacientus konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai ir kineziterapeutai (toliau kartu – sveikatos priežiūros specialistai).

4. Šios paslaugos paskirtis – konsultuoti pacientą, surinkti anamnezę, sudaryti sveikatinimo bei fizinės gerovės, kineziterapijos programas, paskirti gydymą fizikiniais veiksniais, pateikti rekomendacijas ar suteikti kitas paciento interesus atitinkančias medicinos paslaugas bei atlikti kitus būtinus veiksmus, kuriuos specialistas gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų reikalavimus. 

5. Įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir kontaktiniu būdu. Įstaiga pasirenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą.

6. Pacientas ar jo atstovas nuotolinės konsultacijos metu privalo suteikti visą ir teisingą informaciją, reikalingą sveikatos priežiūros specialisto sprendimui dėl konsultacijos formos (nuotolinės ar kontaktinės) priimti arba svarbią priimant sprendimus nuotolinės konsultacijos metu;

7. Visi paciento asmens duomenys ir medicinos dokumentai, susiję su Apraše nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tvarkomi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), kaip nustatyta Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Nuotolines konsultacijas teikiantys sveikatos priežiūros specialistai negali naudoti asmeninių mobiliųjų įrenginių (telefonų, kompiuterių, planšetinių kompiuterių) jungtis prie programinės įrangos.

9. Nuotolinių konsultacijų metu vaizdo ir (ar) garso įrašymas draudžiamas.

II SKYRIUS

NUOTOLINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

10. Įstaigoje nuotolinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NASP paslauga) 

teikiamos pacientams, kurie nusiperka paslaugų paketą į kurį yra įskaičiuota sveikatos priežiūros specialisto konsultacija.

11. Pacientas registruojamas Nuotolinei konsultacijai pagal atitinkamo Sveikatos priežiūros specialisto nuotolinių konsultacijų grafiką.

12. Nuotolinių konsultacijų teikimo grafikas skelbiamas Įstaigos medicinos padalinyje, apie grafiką informacija teikiame įstaigos informacijos telefonu. 

13. NASP paslauga teikiama paciento nurodytu telefono numeriu užduodant papildomus klausimus (vardas, pavardė, gimimo data, automobilio ar kambario numeris). Taip pat gali būti užduodami klausimai iš paciento medicinos dokumentų.

14. NASP paslauga teikiama tik nustačius paciento tapatybę. Draudžiama teikti NASP paslaugą, jeigu negalima identifikuoti paciento tapatybės.

15. NASP paslauga teikiama kai pacientas užpildo Paciento valios pareiškimo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formą ir ją pasirašo;

16. Pradėdamas teikti nuotolinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą, sveikatos priežiūros specialistas, išaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis, įrašais paciento asmens medicinos dokumentuose) ir pagal savo profesinę kompetenciją, nustatytą teisės aktuose.

17. Sveikatos priežiūros specialistas tuo pačiu metu negali teikti nuotolinės ar kontaktinės konsultacijos kitam pacientui.

18. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę bei galimas neigiamas pasekmes už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą. 

19. Jei Nuotolinė konsultacija neįvyksta dėl laikino nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo paciento valios, Įstaiga esant paciento pageidavimui pasiūlo pacientui kitą Nuotolinės konsultacijos laiką.

20. Suteikus NASP paslaugą pacientui, sveikatos priežiūros specialistas informaciją apie suteiktą paslaugą suveda ESPBI IS ir (ar) Įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos dokumentuose formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025). Formoje E025 nurodoma NASP paslaugos pacientui suteikimo data, laikas, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė, išvados ir rekomendacijos; 

21. Nusprendus, kad pacientui būtina kontaktinė konsultacija, NASP paslaugą suteikęs specialistas turi paskirti pacientui vizito laiką ir užregistruoti į tiesioginio kontakto konsultacijos laiką; 

22. Sveikatos priežiūros specialistui nusprendus NASP paslaugos neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, negalima įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros, pacientas turi būti registruojamas į tiesioginio kontakto konsultaciją įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NASP paslaugą pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. 025/a.

 III SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

23. Sveikatos priežiūros specialistai pagal kompetenciją privalo teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovaudamiesi šiuo Aprašu ir Lietuvos medicinos normomis.

24. Sveikatos priežiūros specialistas gali nuspręsti neteikti NASP paslaugos šiais atvejais:  

24.1. pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NASP paslaugą pasirašydamas „Paciento sutikimo dėl sveikatos paslaugų teikimo formos“;

24.2. sveikatos priežiūros specialistas negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;

24.3. sveikatos priežiūros specialistas negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu; 

24.4. pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NASP paslaugą.

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Šis Aprašas skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje.

26. Su šiuo Aprašu pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis supažindinami visi Įstaigoje dirbantys ir naujai įdarbinti gydytojai,  kiti sveikatos priežiūros specialistai ir darbuotojai, atsakingi už medicininių paslaugų organizavimą, vykdymą ir kontrolę.

27. Nuotolinių konsultacijų metu paciento asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) tvarkomi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

28. Šis Aprašas keičiamas ar papildomas keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Įstaigoje Įstaigos direktoriaus įsakymu.

29. Už šio Aprašo vykdymo kontrolę atsakingas sveikatinimo centro koordinatorius.

Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Privatumo politika.
Sutinku